Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL informa que és titular del lloc web www.debama.com De acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL amb NIF B637333406 i domicili al c/ Ramon i cajal n23, 08150 Parets del Valles (Barcelona-Espanya). L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és: info@debama.com

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Us informem que el tractament de les vostres dades està legitimat pel vostre consentiment.

FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: info@debama.com

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

Propietat intel·lectual i industrial

FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio , vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui , única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA SL té el domicili a Parets del Valles (Barcelona – Espanya). 

Desplaça cap amunt
Skip to content